ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» збільшив статутний капітал.

.

Відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та постанови Правління НБУ від 06.08.2014 № 464 «Про приведення статутного капіталу банків у відповідність до мінімально встановленого розміру» ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» збільшив статутний капітал Банку до 120 720 510,00 гривень.
Внесені зміни до статуту Банку погоджені НБУ 17 червня 2016 року.
Державна реєстрація змін до Статуту ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» відбулася 23 червня 2016 року.
Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про розмір статутного капіталу можна отримати на он-лайн ресурсі Міністерства юстиції України: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
Також, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» повідомляє, що структура власності Банку приведена у відповідність до вимог чинного законодавства України щодо її прозорості.
Відомості про структуру власності Банку можна отримати на офіційному сайті Банку за посиланням: http://www.ukrcapital.com.ua/index.php/2014-12-09-16-15-37 та на офіційному сайті Національного банку України за посиланням:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=22502427&cat_id=22502426
Довідка: ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» засновано у 1992 році, активи на кінець 2015 року складають 596 млн.грн. Банк має 9 відділень по Україні.