Корпоративне управління

Наглядова Рада

 • Голова Наглядової ради: Доценко Борис Борисович
 • Член Наглядової ради: Євдокимов Валерій Олександрович
 • Член Наглядової ради: Бокій Олег Анатолійович
 • Член Наглядової ради: Масюк Яніна Петрівна
 • Член Наглядової ради: Прядко Олег Анатолійович

 

Правління
 • Голова Правління: Корякін Іван Михайлович
 • Член Правління: заступник Голови Правління Чечіль Євген Миколайович
 • Член Правління: заступник Голови Правління Пилипчук Лілія Володимирівна
 • Член Правління: заступник Голови Правління Яхонтова Вікторія Олегівна
 • Член Правління: начальник Управління казначейських операцій Продан Дмитро Олегович
 • Член Правління: начальник Управління фінансового  моніторингу Романюк Оксана Андріївна

 

Принципи корпоративного управління

Календарний план розміщення інформації, повідомлень та документів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  про ринок цінних паперів  www.stockmarket.gov.ua та на власному веб-сайті Банку www.ukrcapital.com.ua

Повідомлення акціонерам Банку