Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення Наглядової ради про надання згоди на вчинення значного правочину від 08.04.2019 (дата розміщення 09.04.2019)

Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента від 07.06.2019 (дата розміщення 07.06.2019)

Рішення Наглядової ради про надання згоди на вчинення значного правочину від 27.06.2019 (дата розміщення 02.07.2019)