Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Рішення Наглядової ради про надання згоди на вчинення значного правочину від 08.04.2019 (дата розміщення 09.04.2019)