Кредити від АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

КРЕДИТИ ВІД АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» НА КУПІВЛЮ НОВОГО ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ

 • Програма «Авто Шанс» ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

  autoshance

 • Програма «Авто Стиль» ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

  autostyle

НАШІ АВТОПАРТНЕРИ

 

КРЕДИТИ ВІД ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» НА СПОЖИВЧІ ЦІЛІ

Для отримання кредиту Вам достатньо надати мінімальний пакет документів.

Для того, аби Ви могли планувати свій бюджет, погашення кредиту проводиться щомісяцно рівними частинами.

Детально про умови кредитування дізнайтеся по телефону (044) 205-33-76 або у найближчому відділені банку

 • Загальна інформація

  • Фіксована відсоткова ставка
  • Повне інформування про всі відсотки та комісії по кредиту
  • 14 днів для відмови від кредиту — Ви можете повернути кредит протягом зазначеного терміну

  Пам'ятка позичальника

 • Умови кредитування (споживче кредитування)

  Умови кредитування Характеристика
  Кредит можуть отримати громадяни України віком від 21 до 65 років
  Кошти видаються Готівкою/ зараховуються на платіжну картку, відкриту в Банку/перераховуються на рахунок юридичної особи
  Термін кредитування від 3 до 84 місяців
  Валюта кредитування національна валюта
  Сума кредиту від 50 000 до 1 000 000 гривень
  Погашення заборгованості Щомісячно згідно графіку (кредит та проценти)
  Ставка кредитування 28% річних
  Варіанти сплати за кредит

  • готівкою у будь – якому відділенні Банку;

  • безготівковим перерахуванням зі свого поточного або карткового рахунку, відкритого в Банку (у тому числі, з рахунків в інших банках)

  Комісія за надання, управління споживчого кредиту 1,0% від суми кредиту (min 500,00 грн.)
  Забезпечення по кредиту Ліквідне рухоме та/або нерухоме майно

 • Документи для оформлення споживчого кредиту

  Для оформлення кредиту на товари Вам достатньо звернутися до відділення Банку та надати мінімальний пакет документів:

  • Паспорт громадянина України;
  • Довідка з органів Державної податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номеру або реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • Документи про доходи (якщо цього вимагають умови кредитної програми)*

  * При необхідності співробітник Банку може запросити додаткові документи для оформлення кредиту.

 • Вимоги до позичальників

  • Вік від 21 до 65 років;
  • Наявність у паспорті відмітки про діючу реєстрацію;
  • Постійне місце роботи
  • Інші вимоги, якщо вони передбачені умовами конкретної програми кредитування.

  Банк не здійснює кредитування наступних категорій Клієнтів:

  · будь-які організації, діяльність яких не має на меті одержання прибутку;

  · підприємства, проти яких порушено справу про банкрутство (крім випадків надання кредитів у межах процедури санації);

  · Клієнтів, які на момент надання кредиту мають податкову заставу, що підтверджується витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; прострочені борги перед бюджетом та позабюджетними фондами; арешт поточних рахунків. Якщо податкова застава не зареєстрована у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, але має місце за довідкою органів державної податкової служби, то надання кредиту та прийняття майна в заставу можливе після припинення податкової застави згідно з умовами ст. 93 Податкового кодексу України;

  · осіб, які здійснюють протизаконну або злочинну діяльність;

  · осіб, які за даними Бюро Кредитних історій мають негативний рейтинг;

  · недієздатних фізичних осіб.

 • Приклад розрахунку кредиту


  Сума кредиту - 50 000,00 грн
  Строк кредиту  - 24 місяці
  Процентна ставка - 28% річних
  Разова комісія за оформлення основної карти - 480,00 грн.
  Валюта кредиту - Національна валюта

  Реальна річна процентна ставка  - 35% річних
  Загальна вартість кредиту - 65 197,00 грн.

  Розрахунок сукупної вартості Кредиту і реальної процентної ставки носить суто інформативний характер

  Графік погашення (ануїтетний):

  grafik demo

  Звертаємо Вашу увагу!
  Результати розрахунків є наближеними, тому при отриманні кредиту за зазначеними Вами умовами суми боргу та платежів по кредиту можуть відрізнятись від отриманих результатів.

 • Обґрунтування вартості супутніх послуг

  Згідно із Законом «Про страхування» від 7 березня 1996 року N85/96-ВР із змінами та доповненнями до нього (стаття 10) страхові тарифи при добровільній формі страхування обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків, а за договорами страхування життя - також з урахуванням величини інвестиційного доходу, яка повинна зазначатися у договорі страхування. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.
  Згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (стаття 34) за державну реєстрацію речових прав, іпотеки справляється адміністративний збір у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
  Згідно із Законом «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року N 3425-XII із змінами та доповненнями до нього (стаття 31) приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін.
  Згідно із Постановою КМУ від 5 липня 2004 р. N 830 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна» за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових відомостей до запису, за видачу витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна встановлено плату - 34 гривні (з урахуванням податку на додану вартість).
  Згідно із Законом «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 року N 2658-III із змінами та доповненнями (стаття 11) розмір і порядок оплати робіт з оцінки майна визначаються за домовленістю сторін – замовника оцінки та оцінювача. Не допускається встановлення у договорі розміру оплати робіт як частки вартості майна, що підлягає оцінці.