Щодо вступу в дію Публічної пропозиції (оферти) для суб’єктів господарювання

.

a4 2 webШановні клієнти!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» повідомляє про вступ в дію з 22.10.2018 р. Публічної пропозиції. 

З моменту вступу Пропозиції, Банк  бере на себе зобов’язання перед суб’єктами господарювання, які приймуть (акцептують) умови Публічної пропозиції Банку (надалі - Клієнти),  надавати банківські послуги в порядку та на умовах, передбачених Договором про комплексне банківське обслуговування суб’єктів господарювання (надалі – Комплексний договір або Договір про комплексне банківське обслуговування), за Тарифами  встановленими Банком і оприлюдненими на Офіційному Інтернет-сайті Банку.