Loading...

Folder Публічна пропозиція

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Україна, м. Київ, 03062, пр. Перемоги, 67
Код ЄДРПОУ: 22868414
Телефон: +38(044) 205–33–76; 0(800) 210-804
Адреса електронної пошти: office@buc.com.ua
Сайт Банку https://www.ukrcapital.com.ua
Державна реєстрація юридичної особи проведена 25.12.1992 року
Банківська ліцензія №26 від 01 листопада 2011 року
Інформація про ліцензії та дозволи Банку


Важливо (попередження) 

Важливо (попередження)

Підписання Клієнтом ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ передбачає надання його згоди на зазначені умови надання банківських послуг; Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації

Важливо (попередження)

Toggle Заголовок
pdf 0 Публічна пропозиція (4) ( pdf )
pdf 1 Додаток УМОВИ ВІДКРИТТЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА ПОТОЧНИМИ (КАРТКОВИМИ) РАХУНКАМИ ( pdf )
pdf 1 1 Додаток заява договір Картковий рахунок (2) ( pdf )
pdf 2 Додаток УМОВИ ПОТОЧНИЙ РАХУНОК (3) ( pdf )
pdf 2 1 Додаток заява договір ПОТОЧНИЙ РАХУНОК (2) ( pdf )
pdf 2 2 Додаток заява договір ПОТОЧНИЙ РАХУНОК (на користь третьої особи) (2) ( pdf )
pdf 3 Додаток УМОВИ ДЕПОЗИТ (3) ( pdf )
pdf 3 1 Додаток ЗАЯВА Договір Депо сертифікат (2) ( pdf )
pdf 3 2 Додаток ЗАЯВА Договір Комфорт (2) ( pdf )
pdf 3 3 Додаток ЗАЯВА Договір На вимогу (2) ( pdf )
pdf 3 4 Додаток ЗАЯВА Договір Особливий (4) ( pdf )
pdf 3 5 Додаток ЗАЯВА Договір Стабільний (2) ( pdf )
pdf 3 6 Додаток ЗАЯВА Договір Щедрі відсотки (2) ( pdf )
pdf 3 7 Додаток Договір про продовження терміну дії вкладу (2) ( pdf )
pdf 4 Додаток УМОВИ ІБ (3) ( pdf )
pdf 4 1 Додаток ПЕРЕЛІК ОПЕРАЦІЙ ІБ (2) ( pdf )
pdf 5 Додаток ДОВІДКА (2) ( pdf )
pdf 6 Додаток Анкета заява про акцепт 1 (3) ( pdf )