This image for Image Layouts addon

Банк здійснює свою професійну діяльність на фондовому ринку України на підставі ліцензій, які  видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме:

  • серія АЕ №185093 від 12.10.2012р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність)
  • серія АЕ №185094 від 12.10.2012р. на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність)

Строк дії ліцензій – з 14.10.2012 необмежений.

Операції з цінними паперами

Надання клієнту комплексного брокерського обслуговування на біржовому та позабіржовому фондовому ринку шляхом укладення  цивільно-правових договорів  щодо цінних паперів та  інших фінансових інструментів від імені клієнта або від власного імені,  за дорученням і за рахунок клієнта. При здійсненні брокерської діяльності банк проводить пошук покупців/продавців цінних паперів, здійснює  купівлю, продаж, обмін цінних паперів за дорученням клієнтів, надає клієнтам консультації щодо купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів.  Банк  надає послуги з авалювання, інкасації, доміциляції векселів тощо.

Проведення операцій купівлі-продажу, обміну цінних паперів та  інших фінансових інструментів на біржовому та позабіржовому ринку шляхом укладення банком цивільно-правових договорів від власного  імені та за власний рахунок.

pdf

Тарифи при проведенні операцій з цінними паперами АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


Відповідальні фахівці Банку нададуть кваліфіковану консультацію своїм клієнтам щодо вимог чинного законодавства України при проведенні операцій з цінними паперами.
Контактний телефон: + 38 (044) 205-37-26
E-mail: annavk@buc.com.uavl@buc.com.ua